Porteiro
30-12-2011 - Grupo Tejofran - Diadema
Porteiro
27-08-2010 - Grupo Tejofran - ABC
Auxiliar de Limpeza
27-08-2010 - Grupo Tejofran - ABC