Auxiliar de publicidade e propaganda
16-01-2017 - Evolution Marketing Digital - ABC
Auxiliar de publicidade e propaganda
14-01-2017 - Evolution Marketing Digital - ABC
Diarista
13-01-2017 - Confidencial - ABC
1/2 Oficial de Caldereiro
13-01-2017 - Confidencial - ABC
balconista
13-01-2017 - Confidencial - ABC
vendedora
13-01-2017 - Confidencial - ABC