Diarista
13-01-2017 - Confidencial - ABC
1/2 Oficial de Caldereiro
13-01-2017 - Confidencial - ABC
balconista
13-01-2017 - Confidencial - ABC
vendedora
13-01-2017 - Confidencial - ABC
vendedor autonomo de curso de ingles
13-01-2017 - Confidencial - ABC
Monitor de qualidade
13-01-2017 - Confidencial - ABC